Придбати
Новини
Статті
!--
Зв’язок

Триптих «Вода – стихія життєдайна»

Опис

Світ тримається на чотирьох стихіях:
Вогонь, Вода, Земля, Повітря.
Вода – одна з цих життєво-необхідних стихій.
Вона втілює в собі першооснову,
початковий стан всього сущого,
первісний хаос, з якого народжується все живе.

Триптих рушниковий „Вода – стихія життєдайна” –
це три великих рушники, об’єднані однією ідеєю
і колоритом, що створюють одну цільну композицію.

Центральна частина триптиху.
На блакитному тлі – білосяйна богиня Дана – богиня Води
(Дан – „ріка” – санскрит). Її силует прочитується
орнаментально і вписується в овальну яйцеподібну
форму по центру вертикального поля рушника.
Він, легкий і ажурний завдяки внутрішньому
наповненню мотивами квітів, листя, птахів,
немов би „виростає, здіймається
з розцвіченого ромба –
символу зародження життя.
Обабіч нього два лебеді, –
помічники і охоронці богині,
що втілюють собою стихію поверхневих Вод.
Нижче, в обрамлені горизонтальних хвилястих смуг
(знаки Води), розміщена триєдина композиція
з трьох риб, що тримають Яйце-райце
(три кита в народному епосі, – що тримають Світ),
символізує втілення нижніх,
таємничих, підземних Вод.

Широка світла смуга хвилеподібних ліній з право-
і лівосторонніми меандрами – безкінечний коловорот
Води, а відтак, життя. Цей фрагмент композиції
може бути символом твору в цілому.
Внизу рушника – розміщені три вузькі смуги,
наповнені ритмами косих ліній, меандрових завитків –
знаків води, а між ними – стилізовані змії
в орнаментальному танку.
Це хранителі нижніх, підземних вод.
У верхній частині композиції рушника,
над богинею Даною – дух Божий у трьох іпостасях,
що линуть вгору, поміж хмари
(короткі хвилясті лінії), до Небесних Вод.
Вище – широка смуга, посередині якої
проходить „водна” хвиляста лінія безконечника
з пагонами, а нижній і верхній край –
право- і лівосторонні меандри.
Це життєдайне благословення,
нескінченність росту, проростання.
Завершує композицію рушника вгорі,
вписуючись у верхню частину загального
обрамлення, подвійна смуга символів верхніх,
Небесних вод.

Бокові рушники. На відміну від центрального, блакитного рушника,
два бокові рушники глибокого синього кольору,
на тлі якого біла вишивка прочитується ще більш
урочисто і піднесено, а делікатні вкраплення жовтого,
червоного та вохри, надають загальному колориту
твору вишуканості та елегантності.
За композицією вони ідентичні.
Центральною частиною рушника є
Світове Дерево (Древо життя).
Воно, як і Богиня-Дана в середньому рушнику,
виступає домінантою, головним смисловим
акцентом зображення,
утверджуючи собою величність життя на землі.
Абсолютно оригінальною є стильова трактовка
цього Древа – на ньому квітнуть сором’язливі
і водночас сяючі своєю білизною водяні Лілеї.
І це не випадково, оскільки така Лілея
не просто водяна квітка, – вона символізує
чистоту серця, духовне возвеличення.
Її пагони та вертикальні стебла-лінії,
що утворюють стовбур Древа,
переплітаються вгорі, створюючи враження
стрільчатого склепіння готичних храмів.
Саме тому Древо звучить велично
і водночас легко, піднесено, мажорно.
Ромбовидні орнаменти в основі та в центрі Древа
слугують відправною точкою, осердям як
у формально-композиційному відношенні
так і в смисловому – ромб з точкою всередині,
це знак „засіяного поля”, започаткованого життя.
Це точка росту.
Ще одна композиційна група суттєво відрізняє
ці рушники його від центрального:
це триєдина композиція,
що зображує двох Драконів,
які стережуть Яйце-Райце,
тобто, зародження життя
.
Вони символізують Води підземні, потойбічні, темні,
первинний хаос, з якого народжується життя.
Життя ще не пробудилося, воно ще визріває
в лоні підземних Вод, щоб потім, дозрівши,
пробудившись, засіяти, затріумфувати у всій своїй силі і красі.

Додатково

350 х 75

Замовте

+38 067 280-46-76 Або знайдіть адресу та додаткові контакти
у розділі Зв’язок