Придбати
Новини
Статті
!--
Зв’язок

«Київська Русь» (Фрагмент Рушника національної Єдності)

Опис

Композиційна схема - три великі квадрати,
що заповнюють по горизонталі всю ширину картини.
Їх розділяють і вивищуються над ними
дві "колони життя", що символізують
тріумф, життєвий успіх, прогрес.

Тіло колони заповнене плетінкою -
характерним орнаментальним мотивом
Київської Русі,
вона завершується V-подібним розгалуженням
і "хрестом на лапах".

Ці знаки несуть iдею утвердження християнства.
Поміж тим масивні квадрати між ними
наповнені дохристиянськими архаїчними
символами, що несуть в собі зміст
благословення життя:

двосторонні сварги, квадрати, ромби,
лунниці, знаки росту - монолітність цих елементів
покликана передати могутність
Древньокиївської держави -
однієї з найвідоміших сторінок нашої предісторії.

В основі центрального квадрата є ромб -
знак родючості, з якого виходять в різні
боки чотири міцні колоски -
утвердження хлібодарності наших земель.
Над ними здіймається величний і ємкий
архаїчний знак,
масивний розмір і центральне розташування
якого підкреслюють його значимість.
Два трикутники - синій і червоний, -
з'єднані своїми основами, утворюючи
двохчасний ромб,
символізуючи об'єднання матеріальних і духовних
енергій. Униз від ромба йдуть дві круто завернуті
в протилежні сторони спіралі
(символи життєствердної енергії,
модель світобудови
). Це біполярні врівноважені життєтворчі енергії.
Вертикально вгору над ромбом, повторюючи його конфігурацію, кроноподібно підіймаються 9 вертикалей -
спрямованість енергій матеріальних і духовних,
прогрес, возвеличення.

Подібні до центрального, але вже двосторонні
горизонтальні знаки розміщені
над боковими квадратами.
Осердя їх центрів - ромбів уміщає
по 12 малих прямокутників.
У цілому це символи об'єднання матеріальних
і духовних чинників, підсилені могутніми
збалансованими енергіями,
націлені на досягнення довершеності.
Над ними у вільному просторі - знаки росту,
енергетичні коди, обереги, які завершують
композиційну будову.

Додатково

Замовте

+38 067 280-46-76 Або знайдіть адресу та додаткові контакти
у розділі Зв’язок